Funkční diagnostika

Tato webová prezentace vznikla jako informační pracovní materiál pro ty, kdo se zabývají, nebo budou zabývat funkční diagnostikou studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a chtějí se nechat při své práci vést, či jen inspirovat. Materiál je výsledkem práce pracovní skupiny AP3SP a není definitivní – vzhledem k tomu, že některé dílčí pracovní skupiny budou ve své práci pokračovat, materiál bude patrně ještě průběžně doplňován, příp. jinak mírně modifikován.

ilustrační obrázek "barevné spektrum"

informace společné pro funkční diagnostiku všech skupin studentů se specifickými potřebami

ilustrační obrázek "jedna barva ze spektra"

informace členěné po jednotlivých kategoriích studentů s postižením, obsahuje detaily specifické pouze pro danou kategorii