5. Pozorování při práci

Účelem této části FD je především ověřit, zpřesnit a doplnit informace získané rozhovorem a dát jim objektivní ráz.

Je možné využít jednoduchých – plánovaných či neplánovaných praktických úkolů, při jejichž plnění bude student/uchazeč pozorován, a na jejich základě pracovní metody a schopnosti vyhodnotit (efektivita, operativnost, přesnost, pozornost, paměť, mobilita apod.).