F. Studenti s chronickými somatickými onemocněními

F1. Charakteristika skupiny

Skupina studentů s chronickým somatickým onemocněním je poměrně malá, studenti jsou často zařazování (i) do jiných kategorií, tj. ne podle primární diagnózy, ale spíše podle projevů onemocnění.

 • pestrá skupina studentů s řadou často velmi odlišných diagnóz

 • somatická onemocnění jsou často kombinována s jinými obtížemi/postižením

 • řada projevů je společná i pro studenty s psychickými obtížemi (zejména reakce na zhoršení zdravotního stavu, častá neochota o svých obtížích mluvit atd.)

 • nejčastější diagnózy:

  • roztroušená skleróza

  • diabetes

  • onemocnění trávícího traktu

  • epilepsie

  • onkologická onemocnění (+ trvalé následky po onkologické léčbě)

  • trvalé následky po klíšťové encefalitidě, borelióze atd.

  • trvalé následky po úrazech, zejm. po úrazech hlavy

  • migrény

F2. Řízený rozhovor

Úvod

 • důležitý pro vytvoření důvěry a bezpečného prostředí

 • nechat studenta mluvit — proč přichází, co se stalo, že se na centrum obrátil atd.

 • u nově přijatých studentů — vysvětlení systému VŠ studia

1. subjektivní informace od uchazeče

 • jak se problém projevuje

 • jak onemocnění student sám prožívá, co vnímá jako nejproblematičtější

 • od kdy se jeho obtíže projevují, v jaké situaci nejčastěji

 • vliv medikace

 • potřebuje nějakou dietu

 • vyhlídky do budoucna, předpokládaný vývoj onemocnění

 • apod.

2. zkušenosti z předchozího studia (SŠ, VŠ)

 • projevoval se problém? jak?

 • využívané úpravy studia

 • absence

 • obvyklé způsoby práce s ohledem na tehdy poskytované služby

3. další informace související se způsobem práce

 • obtíže se soustředěním, s motivací ke studiu

 • optimální denní doba pro práci, pracovní tempo

 • jak se učí, jak se připravuje na výuku, adaptace na změny

 • absence

 • kolapsy (velké záchvaty, ale i menší výpadky) — jak často, průběh, co dělat

 • obtíže související s online výukou (epileptici, migrény)

 • psychické obtíže související s onemocněním?

  • při stabilizovaném stavu

  • při atace/zhoršení stavu

Ukázkový formulář

F3. Doporučená (servisní) opatření

Komunikace

 • nastavení pravidel pro komunikaci v případě zhoršení onemocnění

  • jestli sám osloví vyučující, nebo kontaktuje centrum, které to udělá za něj

  • kdo může místo něj komunikovat (blízká osoba, rodiče, partner) - zde žádoucí mít tento postup sepsaný a podepsaný studentem a pracovníkem centra

 • zdůraznění nutnosti komunikovat kdykoliv se něco děje

 • koho informovat cíleně? (podle charakteru předmětů, typu výuky)

 • informování spolužáků

  • podle zvyklostí VŠ

  • podle domluvy se studentem

Adaptace studia

 • možnost samostatných adaptací pro:

  • výuku

  • zkoušky

  • praxe/praktickou výuku

 • režijní a organizační opatření (studijní poradenství, studijní strategie, organizace času atd.)

 • nejčastější adaptace:

  • navýšení času

  • možnost přestávek ve výuce i u testů

  • tolerance vyšší absence — nastavit předem pravidla, nutná domluva s vyučujícím

  • individuální termíny zkoušek v případě zhoršení onemocnění ve zkouškovém období (nutné potvrzení lékařem)

  • pomoc při sestavování rozvrhu (přednostní registrace předmětů a přihlašování do seminárních skupin) jako nástroj pro rozložení studijní zátěže

  • doučování / konzultace navíc

  • při zhoršení zdravotního stavu — obsahový zápis, individuální konzultace (zatím není v ministerské metodice pro tuto skupinu přiřazeno)

 • další služby mimo přímé adaptace podmínek výuky a zkoušek:

  • studijní a psychologické poradenství

  • příprava krizového scénáře pro případ ataky

  • komunikace s vyučujícími místo studenta v případě ataky

  • nácvik studijních dovedností (organizace času, studijní strategie)

F4. Změny v přiznaných adaptacích s ohledem na změny ve výuce

Je nutné reagovat průběžně na změny v charakteru výuky, které nelze předpokládat v době vypracování FD, např. distanční výuka pro migreniky nebo epileptiky může být spouštěčem záchvatu — opatřením může být omezení délky času před monitorem, možnost vypnout kameru, aby student mohl být dále od monitoru atd.